o muzeum

 

 

 

Historia Muzeum (obecnie Muzealnej Izby Tradycji Ziemi Grodziskiej) sięga roku 1937. Wtedy to za sprawą ówczesnego burmistrza miasta dr. Romana Mazurkiewicza Rada Miejska powołała do życia Muzeum Miejskie, którego pierwszym opiekunem i kustoszem został sekretarz miejski, a także znany działacz ,,Sokoła'' Stanisław Koliński. Na siedzibę muzeum przekazano dwie sale w grodziskim ratuszu. Niestety nie zachowały się szczegółowe informacje z tego okresu działalności muzeum. Wiadomo jedyni że większość eksponatów pochodziła od lokalnych darczyńców.

Czas okupacji hitlerowskiej kładzie kres działalności muzeum. Zbiory padają łupem niemieckiego okupanta.

Pierwsze lata powojenne nie dawały warunków do reaktywacji działalności placówki. Dopiero w roku 1968 z inicjatywy Edwarda Pawłowskiego, miejscowego działacza społecznego, fotografika, pasjonata historii, lokalnej społeczności udaje się odrodzić ideę muzeum.

Na jego nową siedzibę zostają przeznaczone dwie sale w ówczesnym Miejskim Domu Kultury (obecnie CK RONDO).

Działalność muzeum rozpoczęła się od gromadzenia pamiątek, oraz utrwalania historii i dziedzictwa pokoleniowego naszego miasta i najbliższej okolicy.

Z inicjatywy muzeum powstaje także wiele publikacji poświęconych lokalnej historii, ze szczególnym uwzględnieniem piwa grodziskiego i jego roli w rozwoju miasta. W grudniu 1989 umiera kustosz muzeum Edward Pawłowski.

W 1991 roku funkcje kustosza i opiekuna zbiorów obejmuje Dariusz Matuszewski - działacz społeczny, entuzjasta grodziskiej historii, kolekcjoner i publicysta.

Również w tym roku udaje się przenieść muzeum do nowej siedziby na ulicy 27 Stycznia, do budynku dawnego pałacu.

Oficjalnego otwarcia muzeum w nowej siedzibie dokonano w roku 1992 pod patronatem wojewody poznańskiego Włodzimierza Łęckiego. Stopniowo w ciągu następnych lat adaptuje się na działalność muzeum kolejne pomieszczenia na parterze budynku. Obok pałacu zorganizowana została także plenerowa wystawa militarna. Obecnie muzeum funkcjonuje pod nazwą Muzealnej Izby Tradycji Ziemi Grodziskiej w strukturze i zarządzie Centrum Kultury Rondo.

Muzeum oprócz swojej działalności statutowej prowadzi także prężną działalność wydawniczą.

Dzięki współpracy z Urzędem Miasta i Gminy, Starostwem Powiatowym i Centrum Kultury RONDO powstało wiele cykli i serii wydawniczych dokumentujących historię naszego miasta i regionu, jak np. ,,Grodziskie Zapiski Regionalne'', Grodziskie Zeszyty Historyczne'' i wieli innych okazjonalnych wydawnictw.

Muzeum wraz z Centrum Kultury Rondo oraz Urzędem Miasta i Gminy jest także organizatorem imprez plenerowych, pikników i inscenizacji historycznych, a także Grodziskiej Nocy Muzeów.

Od roku 2014 muzeum oficjalnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej GRATZ, wspólnie z którym już w latach wcześniejszych organizowało wiele imprez o charakterze historyczno- plenerowym utrwalającym wiedzę o wojennych losach miasta i powiatu.

 •  

   

   

   

   

  CENTRUM KULTURY RONDO 

  ul. Kolejowa 12

  62-065 Grodzisk Wielkopolski

  tel: 61 22 71 280

  grodzisk@ckrondo.pl