ZAPYTANIA OFERTOWE

Kompleksową usługę sprzątania pomieszczeń w budynku Centrum Kultury RONDO przy ul. Kolejowej 12 w Grodzisku Wlkp.

 

I. Zamawiający

Centrum Kultury RONDO, ul. Kolejowa 12, 62-065 Grodzisk Wlkp. Nip 788-10-20-198

 

II. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa sprzątania:

na I piętrze budynku

- powierzchni biurowych,

- salki konferencyjnej z aneksem kuchennym,

- toalet,

- sali klubowej,

- korytarza,

klatki schodowej,

na parterze budynku

- holu wejściowego,

- sali widowiskowej,

- sali bankietowej,

- toalet

Po stronie Zleceniobiorcy leży dostarczenie worków na śmieci i zapewnienie całości sprzętu sprzątającego oraz wszystkich stosowanych środków chemicznych.

Ręczniki papierowe, mydło w płynie, papier toaletowy oraz płyn do dezynfekcji rąk dostarcza zamawiający.

2. Zakres prac związanych ze sprzątaniem:

W pomieszczeniach biurowych, korytarzach , w salkach klubowej i konferencyjnej realizuje się

sprzątanie codzienne, które obejmuje:

- zamiatanie, odkurzanie odkurzaczem, mycie i wycieranie wykładzin podłogowych każdego rodzaju;

- wycieranie z kurzu mebli: blatów, biurek, szaf, szafek, kontenerków, stołów, stolików, regałów;

- wycieranie na mokro parapetów okiennych;

- wycieranie sprzętu RTV i AGD, aparatów telefonicznych oraz innego sprzętu biurowego;

- mycie powierzchni szklanych: drzwi szklanych, luster i szklanych półek;

- mycie powierzchni błyszczących, emaliowanych i ceramicznych, w tym balustrad, poręczy wewnętrznych;

- sprawdzenie i utrzymanie czystości w sanitariatach, natryskach, w tym czyszczenie i dezynfekcja urządzeń

sanitarnych;

- opróżnienie i umycie pojemników na śmieci wraz z wymianą worków plastikowych;

- opróżnienie pojemników niszczarek i wymiany worków foliowych;

- uzupełnianie środków higienicznych (ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło, kostki zapachowe);

- utrzymanie w czystości 2 wejść do budynku;

- należy stosować czyste, prane codziennie mopy.

 

Sprzątanie okresowe /w zależności od stopnia zabrudzenia/

 

- mycie wszystkich drzwi wejściowych wraz z framugami, klamkami, uchwytami,

- czyszczenie środkami myjąco konserwującymi mebli,

- odkurzanie mebli tapicerowanych,

- mycie i odkurzanie krzeseł,

- odkurzanie kwiatów naturalnych i sztucznych,

- odkurzanie tablic, tabliczek informacji wizualnej, obrazów, zegarów, włączników i gniazdek,

- mycie i odświeżanie lodówek oraz sprzętu AGD,

- czyszczenie dozowników w toaletach;

- mycie glazury w sanitariatach,

- wycieranie na mokro grzejników i gaśnic,

- czyszczenie kratek wentylacyjnych,

- mycie listew przypodłogowych

Dwa razy w ciągu roku:

- mycie okien i parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,

- czyszczenie i konserwacja wykładzin podłogowych z gresu, lastriko i ceramiki oraz betonu,

- mycie grzejników;

- odkurzanie ścian i sufitów;

- czyszczenie i odświeżanie żaluzji, rolet i verticali,

- mycie opraw oświetleniowych

Sprzątane doraźne – interwencyjne /w zależności od bieżących potrzeb/

Dotyczy sali widowiskowej, sali bankietowej z zapleczem kuchennym, korytarzy i toalet na parterze budynku, i obejmuje:

- zamiatanie, odkurzanie odkurzaczem, mycie i wycieranie wykładzin podłogowych każdego rodzaju,

- wycieranie z kurzu mebli: blatów, biurek, szaf, szafek, kontenerków, stołów, stolików, regałów,

- wycieranie na mokro parapetów okiennych,

- mycie powierzchni szklanych: drzwi szklanych, luster i szklanych półek,

- mycie powierzchni błyszczących, emaliowanych i ceramicznych, w tym balustrad, poręczy wewnętrznych,

- sprawdzenie i utrzymanie czystości w sanitariatach, w tym czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych,

- opróżnienie i umycie pojemników na śmieci wraz z wymianą worków plastikowych;

- uzupełnianie środków higienicznych (ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło, kostki zapachowe);

- należy stosować czyste, prane codziennie mopy.

3. Warunki płatności

- należy podać zryczałtowaną miesięczną kwotę netto /plus vat za usługę/.

- należy podać stawkę godzinową (netto + vat) za sprzątanie doraźne-interwencyjne.

Termin wystawiania faktur do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi, termin płatności 14 dni od daty dostarczenia faktury Zleceniodawcy.

4. Okres realizacji zamówienia - od 08.03.2021r. do 31.12.2021r.

 

III. Składanie ofert

Przed złożeniem ostatecznej oferty możliwa jest wizja lokalna w budynku CK, obejrzenie pomieszczeń oraz uzyskanie dodatkowych wyjaśnień.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na załączonym Formularzu Ofertowym i przesłać a adres emailowy: grodzisk@ckrondo.pl do dnia 5 marca 2021 r. godz. 15.00

 

Formularz ofertowy

 

 

 

 •  

   

   

   

   

  CENTRUM KULTURY RONDO 

  ul. Kolejowa 12

  62-065 Grodzisk Wielkopolski

  tel: 61 22 71 280

  grodzisk@ckrondo.pl