O Nas

Zespół Tańca Ludowego CYBINKA-GRODZISK powstał w 1999 roku z inicjatywy Dyrektora Centrum Kultury "Rondo" (wówczas Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury) w Grodzisku Wlkp. Waldemara Łyczykowskiego. W swoich szeregach skupia dzieci (6 - 13 lat) i młodzież (16 lat i więcej), z Grodziska Wlkp. i okolic, zafascynowanych folklorem, polskimi tradycjami i zwyczajami. Istnienie zespołu ma na celu pielęgnowanie tradycji ludowych i zachowanie dziedzictwa narodowego utrwalonego w postaci tańców, zwyczajów i obrzędów regionalnych.

Od chwili powstania rozwija się bardzo dynamicznie. Utworzony z kilkunastoosobowej grupy młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, już w 2000 r. został poszerzony o grupę dziecięcą. W tym kształcie funkcjonuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Kierownikiem artystycznym zespołu oraz instruktorem i choreografem grupy młodzieżowej (Przodki) od samego początku do roku 2019 był Sławomir Kalinowski. Od roku 2019 tę funkcję pełni Paweł Oracz. Instruktorem i opiekunem grupy dziecięcej (Lajkoniki) do 2007 roku był Dariusz Wnuk, a od 2007 roku Marcelina Floraszek. Od 2008 roku działa grupa wstępna najmłodzszych dzieci /Gołąbki/, którą założyła i do 2012 prowadziła Marcelina Floraszek, a od 2012 opiekę przejęła Marta Florysiak. Na co dzień wspierają ich muzycy Waldemar Łyczykowski, Damian Popiołkiewicz i Katarzyna Buda. Zespół współpracuje również z profesjonalną Kapelą  PO ZAGONACH z Poznania. Instruktorzy uczą nie tylko tańca, ale samodzielnie tworzą choreografie do układów tanecznych.


W ciągu kilkudziesięciu lat istnienia zespół wypracował imponujący repertuar, w którym znajdują się przede wszystkim tańce, przyśpiewki, zabawy ludowe z rodzimej 
Wielkopolski:

- „Z Siwkami u Ciury” z okolic Grodziska Wlkp,

- "Dożynki u Nyczoków" z okolic Szamotuł,

- "Zabawy u Maryny" z Wielkopolski zachodniej,

- "Podkoziołek u Biskupian" z okolic Krobii i Domachowa.

Poza tym w repertuarze znajdują się wszystkie tańce narodowe: polonez, krakowiak, oberek, kujawiak i mazur oraz tańce, przyśpiewki i zabawy z regionów opoczyńskiego, lubelskiego, rzeszowskiego, śląskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i Kaszub.


Od chwili powstania zespół uczestniczył w różnorodnych przedsięwzięciach lokalnych, tj. dożynki, święto miasta, święta szkolne, projekty artystyczne i inne imprezy okolicznościowe i charytatywne, jak na przykład Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dzięki temu na trwałe wpisał się w życie kulturalne miasta i gminy, powiatu, Wielkopolski, a także dał się poznać poza granicami naszego kraju (m.in. we Francji, Niemczech, Belgii, Szwecji, Serbii, Holandii, Czechach, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Albanii, Czarnogórze i na Węgrzech).

Wspólne koncerty i spotkania folklorystyczne są okazją do poznania kultury i zwyczajów z całego świata, a także nawiązania ciekawych znajomości. Wśród zaprzyjaźnionych zespołów znajdują się grupy folklorystyczne z tak odległych i egzotycznych krajów jak Dominikana, Indonezja, Meksyk, kraj Basków i wielu innych.

 

English

CYBINKA-GRODZISK folk dance group came into being in 1999 on the initiative of Waldemar Łyczykowski, the principal of the Community Center in Grodzisk Wielkopolski / at present the RONDO Culture Center/. Among the group members there are children (age 6-13) and youth (age above 16) coming from Grodzisk Wielkopolski and nearby villages, who are interested in the polish folklore, tradition and folk customs.     
The initial line-up, created of a dozen of high school teenagers, already in year 2000 extended by a new children section and in this shape the group has survived till today.  During the years of its activity CYBINKA has worked out an impressing repertoire encompassing folk dances, songs and rituals, mainly originating from the traditions of the Great Poland region (for instance from Szamotuły, western and southern Great Poland). Apart from that, the groups performs all Polish national dances like polonez, krakowiak, oberek, kujawiak and mazur, as well as dances and songs from other regions of Poland like Opoczno, Rzeszów, Lublin or Kaszuby. 
The artistic director and choreographer of the teenage group is Sławomir Kalinowski. The children group is led by a former teenage group member – Marcelina Floraszek.   During everyday trainings the group is supported by musicians Waldemar Łyczykowski and Damian Popiołkiewicz.  While concerts CYBINKA cooperates with a professional folk band PO ZAGONACH from Poznań.

CYBINKA-GRODZISK folk dance group has participated in a variety of artistic events and has left a significant mark on the cultural life of the town, municipality an the Great Poland region. It has also performed abroad, among others in France, Germany, Belgium, Serbia, the Netherlands, Hungary, Czech Republic and Slovakia). 

 •  

   

   

   

   

  CENTRUM KULTURY RONDO 

  ul. Kolejowa 12

  62-065 Grodzisk Wielkopolski

  tel: 61 22 71 280

  grodzisk@ckrondo.pl